Home

Privacybeleid website   |   Privacyverklaring praktijk   |   Disclaimer

Huisartspraktijk Lanzing Rijssen

© 2011-2024 Alle rechten voorbehouden                                                                                                                                                        Ontwerp / design : ERJ

huisartspraktijk Home Lanzing

Tips en klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u zo professioneel  en adequaat mogelijk  te behandelen. Wij vinden het hierbij van groot belang dat er een vertrouwensband is.


Natuurlijk zou het kunnen dat u niet tevreden bent over een behandeling of ander contact met onze praktijk. Wij willen dit dan graag van u vernemen zodat wij ons deze informatie ter harte kunnen nemen en ervan kunnen leren.


Hebt u tips voor ons dan kunt u die mailen naar lanzing@ezorg.nl


U kunt ook een klacht indienen middels een klachtenformulier dat u hier kunt downloaden.

(Slaat u het formulier dan eerst op en vul het daarna in)


U kunt dit formulier dan bij ons inleveren of opsturen naar de praktijk. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand, deze klacht te behandelen en naar aanleiding hiervan contact met u op te nemen.


Indien u de klacht niet direct met ons wilt bespreken kunt u er voor kiezen deze in te dienen bij de onderstaande klachtencommissie:


S.K.G.E.: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Openingstijden

Verzekeringsgegevens

Afspraak maken

Spoedgevallen

 

Herhaalrecepten

Huisbezoek

Telefonisch spreekuur

Tarieven

> Tips en klachtenregeling

Vakanties

Nieuws

Wie zijn wij

Handige Links

Wie zijn wij

Inschrijfformulier

Privacyverklaring praktijk

Inzage Medische gegevens