Home

Privacybeleid website   |   Privacyverklaring praktijk   |   Disclaimer

Huisartspraktijk Lanzing Rijssen

© 2011-2024 Alle rechten voorbehouden                                                                                                                                                        Ontwerp / design : ERJ

huisartspraktijk Home Lanzing

Tarieven

Er zijn veel onduidelijkheden over het eigen risico, vandaar deze informatie.


Alle medische kosten die voor u gemaakt worden komen ten laste van uw eigen risico. Als het eigen risico verbruikt is gaat de zorgverzekeraar betalen.


Een uitzondering hierop is het bezoek aan de huisarts; Dit wordt ten aller tijde door de verzekering betaald. De uit dit bezoek voortvloeiende kosten zoals apotheek, bloed- en urineonderzoek, weefselonderzoek en een verwijzing worden wel verrekend met het eigen risico.


Fysiotherapie wordt alleen vergoed als u er voor verzekerd bent en staat los van het eigen risico.


Openingstijden

Verzekeringsgegevens

Afspraak maken

Spoedgevallen

 

Herhaalrecepten

Huisbezoek

Telefonisch spreekuur

> Tarieven

Tips en klachtenregeling

Vakanties

Wie zijn wij

Handige Links

Wie zijn wij

Inschrijfformulier

Privacyverklaring praktijk

Inzage Medische gegevens